Waarom zeezoogdieren stranden en hoe kunnen wij ze helpen?

Dit is een vertaling van het artikel van Frontiers for Young Minds : Why do marine mammals strand on land and how can humans help?

Te vinden op: Why Do Marine Mammals Strand on Land and How Can Humans Help? · Frontiers for Young Minds (frontiersin.org)

Geschreven door:

Rebecca M.  Boys

Karen A. Stockin

Katharina J. Peters

 

Heb je ooit gehoord van een walvis of een dolfijn die hulpeloos op het strand lag of vastzat in heel ondiep water? Dit worden “strandingen” genoemd en zijn al beschreven sinds de vierde eeuw. In die tijd waren strandingen met walvisachtigen (walvissen, dolfijnen en bruinvissen) welkome gebeurtenissen omdat ze een rijke bron van voedsel en andere middelen vormden voor de mensen in de buurt. Maar tegenwoordig hebben we de neiging om strandingen te zien als gebeurtenissen waarbij dieren menselijke hulp nodig hebben. Er zijn verschillende soorten strandingen, elk met hun eigen mogelijke oorzaken. In dit artikel leggen we uit wat strandingen zijn, wat de oorzaak kan zijn en hoe je kunt helpen als je ooit een gestrand dier vindt.

Walvisachtigen zijn een groep waterdieren waaronder walvissen, dolfijnen en bruinvissen. Al eeuwen zijn mensen getuige van tijden waarin deze dieren vast zijn komen te zitten op het land aan de kust.

Wat zijn strandingen?

Lang geleden werden strandingen vaak beschouwd als een geschenk, omdat ze voedsel en andere middelen leverden, zoals botten (gebruikt voor het maken van gereedschappen en sieraden) en olie (gebruikt voor koken en branden in lampen). De meeste strandingen hebben betrekking op afzonderlijke dieren, maar op sommige plaatsen kunnen massale strandingen – waarbij tot honderden dieren betrokken zijn – plaatsvinden [12]. Massale strandingen komen regelmatig voor op dezelfde plekken (strandingshotspots genoemd), waaronder Cape Cod in de Verenigde Staten, Tasmanië in Australië en Farewell Spit in Nieuw-Zeeland (figuur 1A). Het is onbekend waarom strandingen op sommige plekken vaak voorkomen; het is mogelijk dat ondiepe baaien en landtongen op deze locaties (figuren 1BC) ervoor zorgen dat de dieren gedesoriënteerd raken; als het getij dan keert, kunnen ze stranden [1].

https://www.frontiersin.org/files/Articles/901402/frym-11-901402-HTML-r1/image_m/figure-1.jpg

 

Figuur 1 – (A) Wereldkaart met waterdiepte aangegeven door kleur: donkerblauw vertegenwoordigt dieper water. Cirkels tonen plekken waar massale strandingen vaker voorkomen: Cape Cod in Amerika (groen), Tasmanië, Australië (geel) en Farewell Spit, Nieuw-Zeeland (roze). (B) Cape Cod,  en (C) Farewell Spit zijn strandhotspots met ondiepe baaien, wadplaten en een landtong in het noorden (Bron foto: NASA).

Strandingen kunnen om verschillende redenen optreden: zoals vermeld zijn er strandingshotspots,  bijvoorbeeld veroorzaakt door de vorm van baaien; maar extreme getijden en extreem of ongewoon weer kunnen ook de oorzaak zijn. Bepaalde biologische factoren kunnen ook een rol spelen bij strandingen, zoals een slechte diergezondheid of ouderdom. Helaas kunnen menselijke invloeden ook strandingen veroorzaken: walvisachtigen kunnen ziek worden van vervuiling, en ze kunnen ook gewond raken door schepen of verstrikt raken in puin zoals touwen en oud vistuig [1-3].

Strandingen worden over het algemeen onderverdeeld in vier typen:

Enkelvoudig (figuur 2A): In een enkelvoudige stranding is één dier (of een moeder-kalf paar) gestrand. Dit is het meest voorkomende type stranding. Deze gestrande dieren hebben vaak onderliggende gezondheidsproblemen, zoals ziekte, complicaties tijdens de bevalling, of ze kunnen slecht eten of lijden honger. Enkelvoudige strandingen kunnen ook verband houden met menselijke activiteiten, zoals intimidatie door mensen (zoals nauw contact door mensen die met jetski’s of boten de dieren de hele tijd achtervolgen) of walvisachtigen raken verstrikt in vistuig.

https://www.frontiersin.org/files/Articles/901402/frym-11-901402-HTML-r1/image_m/figure-2.jpg

 

Figuur 2 – (A) Een walvisachtige (pygmee orka) die stierf na stranding op een Nieuw-Zeelands strand (Foto: Rebecca M. Boys). (B) Massale stranding van langvinnige grienden (soort walvis) in Nieuw-Zeeland. Sommige individuen werden terug in zee geholpen, maar vele andere stierven (Foto: Rebecca M. Boys). (C) Dwergvinviskalf dat vast kwam te zitten in een loch toen het de rivier de Theems in Engeland opzwom. Helaas was het dier niet gezond en moest het worden ingeslapen om hem uit zijn lijden te verlossen (Foto: de Engelse krant The Independent). (D) Een langvinnige griend wordt voorbereid op het drijven met opblaasbare pontons in Nieuw-Zeeland (Foto: Rebecca M. Boys).

Massastranding (figuur 2B): Bij een massastranding stranden twee of meer individuen tegelijkertijd in hetzelfde gebied. Veel van de dieren in massastrandingen lijken uiterlijk gezond. Dieren kunnen echter schade ondervinden van de stranding zelf of kunnen gewond raken door aaseters zoals zeevogels. Massale strandingen hebben vaak betrekking op soorten waarvan bekend is dat ze sterke sociale banden hebben, zoals grienden Globicephala spp.

Ongewone sterftegebeurtenis: Bij ongewone sterftegebeurtenissen stranden veel dieren, vaak in grote aantallen, over een breed geografisch gebied en een lang tijdsbestek. Deze dieren zijn vaak al dood als ze gevonden worden. Ongewone sterftegebeurtenissen zijn over het algemeen gekoppeld aan ziekte-uitbraken, maar grootschalige rampen zoals olielozingen hebben ze ook veroorzaakt. Andere menselijke activiteiten, zoals het gebruik van sonar, zijn ook in verband gebracht met ongewone sterftestrandingen, met name van spitssnuitdolfijnen.

Situatie buiten het leefgebied (figuur 2C): Strandingen buiten het leefgebied treden op wanneer een dier wordt gevonden in een gebied dat als ongebruikelijk voor de soort wordt beschouwd, zoals het dwergvinviskalf (Balaenoptera acutorostrata) dat werd gemeld in de rivier de Theems in Londen, of de beluga-walvis (Delphinapterus leucas) gezien in de rivier de Seine in Frankrijk. Deze worden beschouwd als strandingen, ook al zitten de dieren niet “vast” op de kust. In sommige gevallen kunnen deze dieren gezond zijn en gewoon de weg kwijt zijn zijn, maar ze kunnen ook ziek of gewond raken als gevolg van de ongeschikte habitat.

De impact van strandingen

In sommige gevallen kunnen gestrande dieren ziek of gewond zijn, terwijl ze in andere gevallen gezond lijken. De strandingsgebeurtenis zelf kan echter aanzienlijke schade toebrengen aan een dier omdat het dier zich buiten zijn natuurlijke wateromgeving bevindt [4]. Walvisachtigen zijn geëvolueerd om in water te leven, dus ze kunnen hun eigen lichaamsgewicht op het land niet dragen. Daarom kunnen hun organen, wanneer ze gestrand zijn, worden geplet ofwel in de verdrukking komen door het gewicht. Het innerlijke verwarmings- /koelsysteem van hun lichaam, bekend als temperatuurregulatie (het systeem dat onze lichaamstemperatuur regelt), is ook aangepast aan het leven in water, wat betekent dat walvisachtigen snel oververhit kunnen raken op het land. De huid van walvisachtigen is ook ontworpen om in water te zijn en wordt droog en beschadigt makkelijk wanneer het niet wordt ondergedompeld. In zonnige omstandigheden kunnen gestrande walvisachtigen pijnlijke zonnebrand krijgen, met blaarvorming van de huid.

Hoe helpen deskundigen gestrande dieren?

De reacties op strandingen is vaak het proberen te redden van dieren door ze in zee terug te brengen (zie figuur 2D). Afhankelijk van de situatie kan het terugbrengen van een dier juist zijn lijden verlengen in plaats van zijn leven redden. In sommige gevallen kunnen dieren flinke verwondingen hebben (zowel inwendige die je niet ziet, als uitwendige), ziek zijn of ernstig verzwakt zijn geraakt door de stranding [24].

Als er geen kans is op overleven, zelfs niet terug in zee, kunnen deskundigen gebruik maken van euthanasie of ze kunnen het dier comfort geven (bijvoorbeeld pijnstilling) totdat het op natuurlijke wijze doodgaat [35]. Dit kan dan de beste keuze zijn vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. Daarom moet een dier, voordat het wordt teruggebracht naar zee, goed medisch onderzocht worden door deskundigen op het gebied van walvisachtigen en/of dierenartsen. Een ziek of gewond dier kan natuurlijk ook worden opgevangen om te herstellen.

Wat als je een gestrande walvisachtige vindt?

Om het welzijn van een dier zo goed mogelijk te beschermen en de overlevingskans te vergroten, zijn er verschillende eerste hulp-procedures die moeten worden gevolgd [124]. Maar zelfs met de beste bedoelingen kunnen ongetrainde mensen de situatie van een dier verergeren door stress en letsel, en kunnen ze zichzelf en anderen ook het risico op letsel of ziekte geven [1-5]. Hier zijn enkele eenvoudige “do’s en don’t’s” om te volgen als je een gestrande walvisachtige vindt.

DO’s

 • BEL: Bel een lokaal strandingsnetwerk of de hulpdiensten. In Nederland kun je bijvoorbeeld bellen naar SOS Dolfijn of de Kustwacht. Vertel hen de locatie en het aantal dieren en probeer een beschrijving te geven van eventuele zichtbare verwondingen. Maak indien mogelijk foto’s en stuur deze naar de experts. Al overleden dieren kunnen gemeld worden op www.walvisstrandingen.nl.
 • BLIJF KALM: Blijf kalm en stil, houd mensen en honden uit de buurt van het dier of de dieren. Procedures moeten rustig, voorzichtig en langzaam worden uitgevoerd, en alleen op aanwijzing van de strandingsexperts.
 • VERKOEL: Terwijl je wacht op experts, kun je beginnen een gestrand dier koel te houden door zachtjes water over zijn lichaam te gieten. Het is erg belangrijk om GEEN water in het blaasgat aan de bovenkant van het hoofd te gieten, want hierdoor ademen walvisachtigen.
 • SCHADUW: Tijdens het wachten op deskundigen, kun je het dier bedekken met natte, dunne doeken of iets dergelijks. Je zou ook een dunne laag nat zeewier kunnen gebruiken. Er mag GEEN hoes over het hoofd, het blaasgat, de rugvin of de staart worden gedaan. Probeer te voorkomen dat de borst omhoog ligt.
 • COMFORTABEL: Als de gestrande walvisachtige klein is en op zijn kant ligt, en als de strandingsexperts daartoe opdracht geven, kun je het dier voorzichtig op zijn buik rollen. Bij de meeste soorten moet je ervoor zorgen dat de borstvinnen (aan elke kant van het lichaam) dicht tegen het lichaam worden weggestopt voordat je met dit rollen begint. Zodra het dier rechtop ligt, graaf je voorzichtig ondiepe greppels / gaten in het zand onder de borstvinnen, zodat de vinnen in een natuurlijke positie kunnen hangen. Houd er rekening mee dat zand zich over deze gaten kan ophopen terwijl je water op het dier giet.

DON’Ts

 1. HET DIER AANRAKEN, tenzij het nodig is. Gestrande walvisachtigen kunnen ziekten hebben, dus het is belangrijk om jezelf en anderen veilig te houden door het dier niet aan te raken.
 2. HET DIER BEWEGEN, het duwen, trekken, slepen of rollen om een dier terug in zee te krijgen. Het moet worden beoordeeld door een strandingsdeskundige of dierenarts voordat het kan worden teruggebracht. Het verkeerd verplaatsen van een dier kan letsel of zelfs de dood veroorzaken.
 3. TREKKEN OF DUWEN OP VINNEN. Vinnen zijn erg kwetsbaar en het ongepast verplaatsen ervan kan ernstige schade veroorzaken.
 4. BEDEKKEN van de kop, het blaasgat, de vinnen of de staart.
 5. DICHTBIJ de staart staan. Het dier kan plotseling slaan en dit kan je gemakkelijk verwonden.
 6. DICHTBIJ het blaasgat of het hoofd staan. Het dier ademt uit het blaasgat, dus als je in de buurt bent, kun je lucht inademen die ziekteverwekkende organismen bevat die het dier mogelijk draagt.
 7. STEEK niets in het blaasgat of de mond. Probeer het dier niet te voeden of te laten drinken.

Conclusie

Strandingen zijn een natuurlijk verschijnsel, maar soms komt het door menselijke activiteiten. Strandingen kunnen flinke schade aan een dier veroorzaken, dus het is belangrijk dat gestrande walvisachtigen goed worden onderzocht door getrainde professionals om te beslissen hoe ze het beste kunnen worden geholpen.

Als er kans op overleven is, kunnen ze worden teruggebracht naar zee, maar soms moeten ze worden ingeslapen om ze uit hun lijden te verlossen. Het is belangrijk dat alle hulp zorgvuldig wordt uitgevoerd door getrainde mensen. Dus als je een gestrande walvisachtige vindt, zorg er dan altijd voor dat je deskundigen, het lokale strandingsnetwerk of hulpdiensten belt voordat je probeert te helpen. Dit is noodzakelijk om zowel jezelf als de walvisachtige veilig te houden.

Copyright © 2023 Boys, Stockin and Peters

Referenties

[1]  Geraci, J. R., and Lounsbury, V. 2005. Marine Mammals Ashore: A Field Guide for Strandings. Baltimore, MD: National Aquarium.
[2]  Simeone, C. A., and Moore, K. M. T. 2018. “Stranding response,” in CRC Handbook of Marine Mammal Medicine, 3rd Edn, eds F. M. Gulland, L. A. Dierauf, and K. L. Whitman (Boca Raton, FL: CRC Press). p. 3–13.
[3]  Mazzariol, S., Cozzi, B., and Centelleghe, C. 2015. Handbook for Cetaceans’ Strandings. Milan: Massimo Valdina.
[4]  Gales, N., Woods, R., and Vogelnest, L. 2008. “Marine mammal strandings and the role of the veterinarian,” in Medicine of Australian Mammals, eds L. Vogelnest and R. Woods (Clayton, VIC: CSIRO Publishing). p. 39–54.
[5]  Boys, R. M., Beausoleil, N. J., Betty, E. L., and Stockin, K. A. 2022. When and how to say goodbye: An analysis of Standard Operating Procedures that guide end-of-life decision-making for stranded cetaceans in Australasia. Mar. Pol. 138:104949. doi: 10.1016/j.marpol.2021.104949

Artikel informatie

 

Boys R, Stockin K and Peters K (2023) Why Do Marine Mammals Strand on Land and How Can Humans Help?. Front. Young Minds. 11:901402. doi: 10.3389/frym.2023.901402

 

Vertaling Anja Dijkstra, Sea First vrijwilliger

Walvispoep is big business

En walvissen poepen big. En dat is maar goed ook.

Walvispoep is heel voedzaam voor het plantaardig plankton, het fytoplankton. Er zit heel veel stikstof en super veel ijzer in walvispoep. Fytoplankton is heel belangrijk voor de aarde, omdat het net als het tropisch regenwoud, veel zuurstof produceert en veel CO2 opneemt. En dus heel belangrijk is in de strijd tegen klimaatverandering.
Een walvis die fytoplankton eet, zorgt met zijn poep dus uiteindelijk voor opname van veel CO2.
Ook slaan de dieren tijdens hun leven grote hoeveelheden CO2 op in hun lichamen: een grote walvis absorbeert gedurende zijn of haar leven gemiddeld zo’n 33.000 kg CO2. Dat staat gelijk aan 115 keer heen en weer vliegen naar Parijs.
Als een walvis sterft, zinkt zijn lichaam naar de zeebodem en daar blijft de in zijn lichaam vastgelegde CO2 voor lange tijd opgeslagen.
En dan is er nog de walvispomp: door het op en neer duiken van walvissen in zee worden verschillende lagen in zee beter gemengd. Vergelijk het met het werk van wormen in de grond.

We hebben dus veel walvissen nodig – en veel walvispoep. Dus moeten we ze beschermen en laten leven als tuiniers van de zee. Er zijn zelfs walvispoep ambassadeurs die de wereld vertellen over het belang van walvissen en hun poep.

Het aantal walvissen in de oceanen is erg verminderd door jacht in vroeger jaren.
Gelukkig is door bescherming, het aantal walvissen in de vorige eeuw weer toegenomen. Ooit zwommen er 200.000 blauwe vinvissen (de grootste walvissoort) rond in de oceaan bij Antarctica alleen. Nu zwemt er misschien nog niet eens een tiende hiervan over de hele wereld.
Stel dat er nog steeds miljoenen walvissen zouden rondzwemmen, dan zou klimaatverandering misschien wel een veel minder groot probleem zijn.
Helaas hebben walvissen nu nog steeds veel last van intensieve visserij, jacht, geluidsoverlast onder water, vervuiling (o.a. met plastic) en steeds meer schepen.

Een leuk feitje is dat walvispoep van potvissen gebruikt wordt voor het maken van parfum. De poep heet dan met een sjiek woord: ambergrijs. Als een potvis op de pot zit, zeg maar, dan poept hij dit ambergrijs. Als dit ambergrijs gedroogd wordt, ruikt het lekker. Het zorgt dat parfum langer blijft hangen en het versterkt andere geuren. Daarom is het zeer gewild. Maar ja, die poep is dus nog belangrijker voor de strijd tegen klimaatverandering.

Vuurvliegjes van de zee; zeevonk, wier met een ‘inbraakalarm’

Wel eens van het noorderlicht gehoord? Dat is een fenomeen dat zich in de lucht afspeelt in de winter. En van de bekende vuurvliegjes in de zomer kunnen we ook een mooi, lichtgevend toneelstuk waarnemen, maar dan in de zee. En dat komt allemaal door een klein wezentje: zeevonk.

In de zomer in de nacht op het strand zou je het nog wel eens kunnen zien: sprookjesachtig, lichtgevend blauw schuim op de brekende golven, lichtgevende voetafdrukken in het zand in de branding. En als je onder water zou zwemmen, zou het lijken alsof je een hemel vol met sterren ziet. Eén zeevonk geeft een lichtflits maar in een groep vormt het een grote blauwe gloed.

Vroeger heette zeevonk in het latijn Noctiluca miliaris ofwel duizend nachtlichtjes. Tegenwoordig heet het flitsend nachtlichtje in het latijn. Het is eigenlijk geen algje en geen diertje.

Het licht dat zeevonk uitstraalt heet met een moeilijk woord bioluminescentie. Het komt onder andere door het stofje luciferine (denk aan een lucifer) in zeevonk.

Zeevonk geeft licht om roofdieren af te schrikken. Wordt er aan zijn lijf geknabbeld, dan geeft hij licht af. Als een soort inbraakalarm. De rover schrikt en staat direct zelf in de spotlights. Dat is niet veilig voor deze rover, want zo wordt hij zelf zichtbaar voor hongerige vissen en loopt grote kans om opgegeten te worden. Handig voor de zeevonk, want die is van zijn aanvaller af. Slim!

Het wezentje ziet eruit als een piepklein, doorzichtig ballonnetje met een staartje, iets kleiner dan een speldeknop. De zeevonk is een slechte zwemmer, maar is lichter dan water, dus drijft hij en wordt door het bewegende water naar beneden getrokken. Onderweg naar boven komt het van alles aan eten tegen (larven, algen, visseneitjes) en werkt dit naar binnen. Een soort lopend buffet zeg maar, maar dan zwemmend. Beweegt het water (zoals bij stroming en golven) dan zorgt dit er weer voor dat zeevonk licht uitstraalt.

Wat een luizenleven! Al zwevend in het water je eten naar binnen werken en als je lastiggevallen wordt, dan laat je gewoon het alarm afgaan. Grote kans dat je aanvaller vlucht of gepakt wordt.

Wil je de zeevonk zelf een keer zien. Dan moet je in de lente of zomer ’s nachts naar het strand. Bij een kalme zee en na een aantal warme dagen achter elkaar met heel weinig wind en een donkere, maanloze nacht. Maar geen garanties. Net als bij het noorderlicht, moet je een beetje geluk hebben.

STOP met het maken van SOEP!

Vanaf 3 juli 2021 (en nog veel beter als we nu al beginnen) gaan we er met zijn allen voor zorgen dat er minder soep is!
En nee niet zomaar een soep, maar PLASTIC soep! Namelijk in de oceaan. Want al het plastic dat in de oceaan komt verdwijnt niet zomaar, het wordt alleen maar kleiner!

Vanaf 3 juli 2021 komt er in de hele EU een verbod op plastic wegwerpartikelen zoals rietjes, bestek en borden, maar bijvoorbeeld ook boterhamzakjes en wattenstaafjes.
Allemaal producten die het meest in het milieu terechtkomen!

 

 

Maar nog lang niet op alles wat van plastic is, of schadelijk is voor het milieu komt een verbod, bijvoorbeeld kleine plastic flesjes. Daar zou ook geen verbod op hoeven te komen maar wel statiegeld. Zoals bij de grote flessen!

Zodat als je je flesje leeg hebt, dit terug kan brengen naar de supermarkt en je daarvoor weer geld krijgt.
Maar het is natuurlijk beter om deze helemaal niet te kopen maar een bidon mee te nemen.

En helemaal van deze tijd zijn de mondkapjes, maar daarvoor kun je beter even naar dit artikel gaan.

 

Ik hoor je al denken, als dat allemaal verboden wordt wat moeten we dan daarvoor in de plaats gebruiken? 

We geven je hier alvast een paar ideetjes:

Plastic rietjes!

Alleen al in Europa gebruiken we meer dan 36,4 miljard plastic rietjes per jaar.
Gelukkig worden deze vanaf juli 2021 ook verboden. Maar maak je geen zorgen, er zijn al zoveel andere soorten rietjes uitgevonden die veel beter zijn voor het milieu! Je hebt rietjes van bamboe, riet of van roestvrijstaal. Kijk maar eens in onze webshop, daar hebben wij een superleuk setje te koop met een superhandig opbergzakje met walvissen erop!

 

 

Weg met plastic waterflesjes!

Plastic(water)flesjes kunnen echt niet meer!! Er zit ook geen statiegeld op kleine flesjes dus belanden ze ook nog vaak op straat.
Water tap je zelf het best in je eigen waterfles. Zo’n mooie van Tulper bijvoorbeeld.
En natuurlijk hoeft het helemaal geen water te zijn, je kunt alles wat jij lekker vindt erin doen!

 

 

 

Wattenstaafjes

Misschien denk je er niet over na, maar het stokje van het wattenstaafje dat jij gebruikt is gemaakt van plastic. Gelukkig zijn er wattenstaafjes van bamboe die net zo goed zijn voor jou maar zo veel beter voor het milieu!

 

De plastic tas

De plastic tas is gelukkig al heel wat langer “verboden” in ons land, maar toch zijn er helaas nog veel te veel in de omloop.
Deze tassen belanden ook nog veel te vaak in de oceaan en schildpadden zien ze dan aan voor kwallen die ze normaal gezien op het menu hebben staan. Je kunt je wel voorstellen dat als een schildpad deze tas opeet hij heel veel problemen krijgt in zijn maag en zelfs dood kan gaan.
Daarom kun je beter een katoenen tas meenemen. Er zijn zoveel superleuke tassen! Kijk bijvoorbeeld eens naar onze leuke turquoise Sea First tas in de webshop!

De broodtrommel!

Altijd een verrassing wat je moeder erin gedaan heeft om mee naar school te nemen! Hier kom je toch liever mee naar school dan met die doorzichtige boterhamzakjes waardoor iedereen kan zien wat je meegenomen hebt, of misschien is je boterham al helemaal plat geworden door al je boeken in je tas!
Kleine doorzichtige boterhamzakjes vinden we heel vaak terug in het milieu. Kijk maar eens naar het filmpje: De reis van het plastic zakje
Boterhamzakjes zijn vanaf 2021 ook verboden dus ga alvast op zoek naar de leukste broodtrommel!

zeg NEE tegen mondkapjes in ZEE

Doe je mee?

Meer en meer mondkapjes belanden op straat, in de sloot of rivier en uiteindelijk in de zee, dat is natuurlijk heel erg voor het milieu en de dieren die erin leven! (kijk maar eens naar het filmpje de reis van het plastic zakje en vervang dan het zakje voor mondkapje)

Wij willen graag dat iedereen die een mondkapje moet dragen een herbruikbaar

mondkapje gebruikt, eentje dat je elke keer even kan uitwassen voor je het weer gebruikt.

mondkapjes voor eenmalig gebruik doen er wel 450 jaar over voordat ze verdwijnen!

Natuurlijk is het voor veel mensen heel makkelijk om een mondkapje te gebruiken en als je er klaar mee bent weg te gooien. Mondkapjes horen natuurlijk in de prullenbak gegooid te worden maar ze belanden heel vaak op straat, vlak voor een supermarkt bijvoorbeeld.

Een mondkapje durf je misschien niet zo snel op te rapen en in de prullenbak te gooien zoals je dat met ander afval zou doen zoals een blikje of flesje op straat, want dat zou je ook niet laten liggen toch?

Met speciale grijpstokken zou je dit wel kunnen doen, maar het allerbeste is om het te voorkomen!

Dus, geen eenmalige mondkapjes maar herbruikbare. je kunt ze in de winkel kopen maar je kunt ze ook heel makkelijk zelf maken! Daarvoor kun je bijvoorbeeld een T-shirt gebruiken, een zakdoek of zelfs een sok.

Kijk maar eens naar dit filmpje : zelf mondkapjes maken 

Wil jij ook een echt Aktievisje zijn? Help dan mee, zeg dan tegen je ouders, opa en oma, tantes en ooms en alle volwassenen om je heen dat ze een herbruikbaar mondkapje moeten gebruiken!

Heb jij een leuk verhaal hierover? schrijf het dan op onze Instagram pagina!

(gratis) Luisterboekverhaal “De redding van Vlokje, de zeemeeuw”

Een prachtig en bijzonder luisterboek- (bewustwordings)verhaaltje over een geredde zeemeeuw en het belang van een gezonde oceaan.
Geschikt voor zowel jong (ongeveer 7+) als oud (ook volwassenen vinden het erg leuk, mooi en leerzaam).

GRATIS te downloaden bij de Onlinebieb (voor bibliotheek-leden) of voor een klein bedragje te downloaden bij allerlei webshops (zie onderstaande links).

Info: Een mooi, ontroerend, leuk en leerzaam verhaal met toepasselijke achtergrondgeluiden over een 10-jarig vegan oceaanbeschermertje Siep, die samen met een oudere jongen een zeemeeuw redt die verstrikt was geraakt in een stuk visnet en ook nog eens plastic in zijn bekje had. Met nog veel meer leuke, grappige, ontroerende en onverwachte gebeurtenissen en een heel positief en happy einde.

Hoofdonderwerpen: oceaan, (plastic)vervuiling , (dieren)liefde,  pesten, respect hebben voor en leren van elkaar, wijze levenslessen, bewustwording en goed zorgen voor de oceaan, de natuur en dieren en  daardoor de wereld beter, mooier en liever maken.

GRATIS te downloaden bij de Koninklijke Bibliotheek voor mensen die lid zijn van de bibliotheek (download eerst de gratis

app voor de luisterboeken: https://www.onlinebibliotheek.nl/app.html en type vervolgens de titel of naam van de schrijfster in: Sandra Koole “De redding van Vlokje, de zeemeeuw”)

Of te downloaden bij Storytel, Koboplus of voor een klein bedragje bij o.a. Stichting Dierennood (https://dierennood.nl/store/luisterboekjes-en-verhaaltjes/)de Slegte, Leeslounge, Luisterrijk (https://www.luisterrijk.nl/luisterboek/9789462175105/de-redding-van-vlokje-de-zeemeeuw) etc.

Opgedragen aan de Sea First Foundation.

Opbrengsten van dit verhaaltje gaan ook naar deze geweldige stichting (zowel van de downloadshops als de Luisterbieb – ook al zijn bij deze laatste de downloads (drie weken te beluisteren) gratis, toch krijgt de schrijfster er een klein bedragje voor. Dus zoveel en zo vaak mogelijk (elke drie weken) downloaden s.v.p.!)

Ook vissen voelen pijn, net als dit varken, jouw kat, hond of cavia…

De meeste CO₂ bespaar je met . . .

Welke dingen zijn het allerslechtst voor het klimaat? Dat zijn vlees en vis eten, vliegen, autorijden en kinderen krijgen,  berekenden Zweedse onderzoekers. Ze wilden weten waarmee je nu echt de meeste CO₂ uit stoot en vooral, hoe je dat kunt verminderen.

Op school en op de televisie hoor je vaak dat je het licht uit moet doen en je afval moet scheiden. Dat helpt zeker, maar wist je dat je met vegetarisch eten wel vier keer meer broeikassen bespaart? Niet met  het vliegtuig naar Thailand gaan spaart acht keer meer uit, en een leven zonder auto zelfs elf keer!

Als je niet wordt geboren kun je ook geen CO₂ uitstoten. Daarom helpt het ook om minder kinderen te krijgen. Dat scheelt elk jaar weer 58,6 ton CO₂, berekenden de onderzoekers verder.

Jij hebt vast nog geen kinderen en je zit misschien ook niet zo vaak in een auto of vliegtuig. Heel goed! Dan hoef je dus alleen nog maar minder vlees te eten om supersnel het klimaat te redden!

Natuurlijk mag iedereen zelf kiezen of hij minder vlees eet, auto rijdt, vliegt of kinderen neemt, maar de onderzoekers denken dat het belangrijk is dat jonge mensen weten hoeveel hun keuzes uitmaken voor het klimaat.

Lees hier meer.

1 miljard olifanten aan plastic

Het gewicht van 80 miljoen walvissen, 822.000 Eiffeltorens of 1 miljard olifanten: zó zwaar is de berg plastic afval die mensen de afgelopen 70 jaar hebben gemaakt. Nog geen 10 procent hiervan werd gerecycled. Het meeste is allemaal op de afvalberg terecht gekomen.  Dat hebben Amerikaanse onderzoekers dit jaar berekend.

Plastic wordt het vaakst gebruikt als verpakking voor bijvoorbeeld eten of drinken. De helft van al het plastic gebruiken we na vier jaar of al eerder niet meer.  Als plastic in zee waait kan dat heel gevaarlijk zijn voor het zeeleven. Vissen eten stukjes plastic en zo komt het in het hele eco-systeem terecht. Je kan nu nergens op de wereld meer een gebied zonder plastic vinden, zelfs niet in de oceanen.

Omdat de meeste plastics niet afbreken zal onze afvalberg nog wel honderden of zelfs duizenden jaar blijven bestaan. Tijd om na te denken over hoe we plastic gebruiken. Veel wegwerp-plastic hebben we lang niet altijd nodig!  Als we niets doen, zal er in 2050 een nog grotere berg van plastic “olifanten” zijn, waarschuwen de onderzoekers.

Lees hier meer.

WINACTIE!!! 8 vrijkaarten voor Sammy’s Avonturen in het Omniversum!! (tot 15 februari)

Vind je het leuk om mee te doen met onze winactie? We hebben maar liefs 8 vrijkaarten voor de film Sammy’s Avonturen in het Omniversum! 

Hoe kun je meedoen? Geef de juiste antwoorden op de volgende vragen:

Hoe wordt de groene schildpad ook wel genoemd?
a. De tropische schildpad
b. De soepschildpad
c. De groen-gevlekte bruine schildpad

De groene schildpad is een…
a. Reptiel, want hij kan zijn eigen lichaamstemperatuur niet regelen
b. Zoogdier, want hij moet boven water ademen
c. Kraakbeenvis, want hij houdt van zwemmen

De groene schildpad eet het liefst:
a. Slijmerige kwallen
b. Zeegras
c. Grote vissen

De antwoorden kunnen jullie vinden op de website bij het dier van de maand december 

Stuur de antwoorden voor 15 februari op naar info@seafirst.nl en we zullen dan een mailtje terug sturen indien je gewonnen hebt!

 

Waar gaat de film Sammy’s avonturen over?

In de film reist het zeeschildpadje door de wereldzeeën en zo komt hij vaak in aanraking met mensen. Hij vindt mensen maar raar: de ene maakt rommel en de ander ruimt het op. In de film is er aandacht voor de plastic soep, walvisjagers, visserij en lekkende olietankers, allemaal bedreigingen voor de zee en voor Sammy. Maar gelukkig komt hij ook goede mensen tegen die hem en de zee beschermen.

Naast de film heeft het Omniversum ook een soort speurquiz gemaakt waar jullie door middel van vloer- en raamstickers antwoorden kunnen vinden op diverse vragen op een werkblad dat jullie gratis bij de kassa kunnen ophalen. Op deze leuke manier leren jullie meer over schildpadden en de bedreiging van plastic in zee.